Velkommen til Vendo nettauksjonsløsninger!

Vendo AS leverer systemer og tjenester til selskaper og organisasjoner som ønsker å gjennomføre online nettauksjoner på Internett. Med auksjonsløsninger fra Vendo er våre kunder raskt igang med sine første auksjoner.

Vendo er en av Skandinavias ledende leverandører av Software-as-a-Service løsninger (SaaS) for nettauksjon, Internett-markedsplasser og nettbutikk. Vendo tilbyr effektiv administrasjon av Internett auksjoner. Dette reduserer kostnadene med å avholde auksjoner betydelig, og gjør auksjon til en attraktiv prismodell, særlig ved introduksjon og utfasing av varer.

Noen av fordelerne med Vendo nettauksjon er;

  • Økt inntjening fra nysalg
  • Mer effektiv flyt av informasjon og data
  • Transparent prosess for prisfastsettelse
  • Økning i trafikk på eksisterende internettsider
  • Økt salg av fastprisprodukter (ikke auksjonsobjekter)
  • Økt margin fra maksimering av markedspris
  • Interaktiv kanal for kundedialog med akkumulering av besøksdata

Vendos tjenester gjør det mulig for våre kunder å fokusere på den kommersielle utviklingen av nettauksjoner ved at Vendo tilbyr sin teknologi som en SaaS-løsning (Software-as-a-Service). Vi søker å differensiere oss ved å tilby e-handelsløsninger som gir driftsmessige fordeler gjennom effektive forretningsprosesser samtidlig som vi tilbyr reduserte kostnader og risiko sammenliknet med ”in-house” utvikling.

Vendos nettauksjonsløsninger koster kun ca. 10-15% av tilsvarende systemer utviklet med interne IT-ressurser. Omfattende prosessautomatisering, som SMS-integrasjon, gir ekstra fordeler for selskaper og organisasjoner med økende antall bestillinger per år. I fjor solgte Vendos kunder 32 millioner gjenstander på nettauksjoner til en verdi av 1 milliard Norske Kroner.

Kontakt Vendo for mer informasjon om hvordan du kan komme igang!